Gudstjenester

01nov kl. 10:30

Højmesse i Hvinningdal Kirke v/Lars Kirkeby

Allehelgen.

01nov kl. 10:30
01nov kl. 15:00

Mindegudstjeneste på Balle Kirkegård v/Tina Frank

Allehelgen

01nov kl. 15:00
01nov kl. 16:00

Mindegudstjeneste på Balle Kirkegård v/Tina Frank

Allehelgen.

01nov kl. 16:00
08nov kl. 10:30

Højmesse i Hvinningdal Kirke v/Lars Kirkeby

08nov kl. 10:30

Allehelgen

I år vil fejringen af Allehelgen i Balle sogn være anderledes end tidligere år.
Der bliver to gudstjenester - en klokken 15.00 og en klokken 16.00.
Begge gudstjenester foregår uden for på kirkegården foran Balle Kirke, hvor tilhørerne sidder på de opstillede stole.
Der vil være en kort prædiken og lidt musik.
Alt i alt regner vi med, at gudstjenesterne varer 15-20 minutter.
Umiddelbart før gudstjenesterne er der mulighed for at skrive navnet på den/dem, man ønsker at mindes. Navnet vil blive læst op under gudstjenesten, alt mens vi sammen står ude på kirkegården omgivet af små tændte gravlys. Alle fire præster vil være tilstede. Sognepræst Tina Frank er liturg ved begge gudstjenester.
Alle er velkomne!

Arrangementer

05nov kl. 19:30

Sogneaften v/sognepræst Martin Ishøy - UDSAT TIL FORÅRET 2021

Vi får besøg af Martin Ishøy, sognepræst - tidligere i Balle, Ph.d. og medstifter af …

05nov kl. 19:30

Foranstaltninger angående coronavirus

Kirkeministeriet meddelte den 12. marts 2020, at gudstjenester og al anden aktivitet i Folkekirken skulle indstilles med omgående virkning.

Fra og med den 18. maj 2020 er der kommet nye retningslinjer, således der igen kan holdes gudstjenester. Disse bliver afviklet under skyldig hensyntagen til de retningslinjer, der er udstukket.

Kirkekor og en række arrangementer er fortsat sat i bero, ligesom der er begrænsninger i forhold til ekstern brug af Balle sognegård og Hvinningdal Kirke. 

Med hensyn til begravelser/bisættelser, dåb og vielser, kan disse afvikles under skyldig hensyntagen til smitterisikoen. Der henvises til kordegnen eller til den præst, der er truffet aftale med, for nærmere herom.

Tom Ebbe Jakobsen/formand for Balle menighedsråd

   

      

Ny kirke i Hvinningdal

Arkitektfirmaet Friis & Molkte har efter enstemmig indstilling fra Balle Menighedsråd vundet projektkonkurrencen om at bygge den nye kirke i Hvinningdal. Kirken kommer til at ligge som et skulpturelt bygningsværk på toppen af den 92 meter høje bakke. Selve kirkebygningen rager 22 meter op og vil kunne ses fra Silkeborg Midtby såvel som fra motorvejen.

Det bliver en kirke af tiden med stor fleksibilitet og med en flot placering på den kuperede grund. På den 26.000 m2 store grund vil kirke og parkeringsområde udgøre 10.000 m2. Resten vil henligge som naturområde som nu.

Læs mere om den kommende kirke her