Ændringer ifm. Covid-19

Fra søndag den 24. januar holder vi andagter i Hvinningdal Kirke. Disse vil have en varighed af højst 30 minutter og være uden fælles salmesang.

Andre kirkelige handlinger (bisættelser, begravelser, dåb) gennemføres under hensyntagen til de restriktioner som er givet fra Kirkeministeriet og Sundhedsstyrelsen.

Kirkekontoret er indtil videre ikke bemandet, men kordegnene kan træffes via mail balle.sogn@km.dk eller telefon 8681 2755 (mandag-fredag kl. 9-13).

Tom Ebbe Jakobsen
Formand for Balle menighedsråd

  

Konfirmationer april 2021

Der arbejdes i øjeblikket med spørgsmålet om en eventuel flytning af konfirmationsdatoerne i april 2021. Spørgsmålet bliver først afklaret efter den 29. januar. Følg med her på hjemmesiden, der opdateres så snart, der er nye oplysninger.

  

Gudstjenester

27jan kl. 17:00

Aftenandagt i Balle Kirke er aflyst

27jan kl. 17:00
31jan kl. 10:30

Andagt i Hvinningdal Kirke v/Lars Kirkeby

Septuagesima.

31jan kl. 10:30
07feb kl. 10:30

Andagt i Hvinningdal Kirke v/Lone Rasmussen

Seksagesima

07feb kl. 10:30
14feb kl. 10:30

Andagt i Hvinningdal Kirke v/Tina Frank

Fastelavn

14feb kl. 10:30

    

Arrangementer

03mar kl. 19:30

Sogneaften i Balle Sognegård – om salmedigteren Simon Grotrian

Sogneaften v/Louise Højlund 

Skabelsessuk og kærlighedskanoner fra en digter af Guds …

03mar kl. 19:30
19maj kl. 19:30

Sogneaften om kirkens grønne omstilling v/ sognepræst Martin Ishøy

Vi får besøg af Martin Ishøy, sognepræst - tidligere i Balle, Ph.d. og medstifter af …

19maj kl. 19:30

      

Ny kirke i Hvinningdal

Arkitektfirmaet Friis & Molkte har efter enstemmig indstilling fra Balle Menighedsråd vundet projektkonkurrencen om at bygge den nye kirke i Hvinningdal. Kirken kommer til at ligge som et skulpturelt bygningsværk på toppen af den 92 meter høje bakke. Selve kirkebygningen rager 22 meter op og vil kunne ses fra Silkeborg Midtby såvel som fra motorvejen.

Det bliver en kirke af tiden med stor fleksibilitet og med en flot placering på den kuperede grund. På den 26.000 m2 store grund vil kirke og parkeringsområde udgøre 10.000 m2. Resten vil henligge som naturområde som nu.

Læs mere om den kommende kirke her