Andagt v/Tina Frank

     

Tanker fra Lone Rasmussen

Andagt v/Lars Kirkeby

Gudstjenester

04apr kl. 10:00

Dåbsgudstjeneste i Balle Kirke - AFLYST

04apr kl. 10:00
05apr kl. 09:00

Morgengudstjeneste i Balle Kirke - AFLYST

05apr kl. 09:00
05apr kl. 10:30

Højmesse i Hvinningdal Kirke - AFLYST

05apr kl. 10:30
09apr kl. 18:00

Aftengudstjeneste med spisning - AFLYST

09apr kl. 18:00

Arrangementer

07maj kl. 10:30

Syngsammen i Balle Sognegård

07maj kl. 10:30
04jun kl. 10:30

Syngsammen i Balle Sognegård

04jun kl. 10:30
09jun kl. 19:30

Sommerkoncert med Balle Kirkekor i Hvinningdal Kirke

09jun kl. 19:30

Foranstaltninger angående coronavirus

Kirkeministeriet har den 12. marts 2020 meddelt, at gudstjenester og al anden aktivitet i Folkekirken skal indstilles med omgående virkning - foreløbig til og med 13. april 2020.

For Balle sogn betyder det, at alle offentlige Gudstjenester, kor, arrangementer og møder aflyses. Der lukkes ligeledes ned for ekstern brug af Balle sognegård og Hvinningdal Kirke. 

Med hensyn til begravelser / bisættelser og planlagte dåb og vielser, kan disse afvikles under skyldig hensyntagen til smitterisikoen. Der henvises til kordegnen eller til den præst der er truffet aftale med, for nærmere herom.

Tom Ebbe Jakobsen/formand for Balle menighedsråd

-----------------------------

Konfirmandundervisningen følger skolen, således at der ikke er nogen konfirmandundervisning, så længe skolen er lukket.

-----------------------------

Kirkekontoret er kun åbent for telefonisk betjening og mailkontakt. Vi træffes på tlf. 8681 2755 mandag-fredag kl. 9-13 samt på mail: kahi@km.dk

Sognets præster kan kontaktes via telefon eller mail. Kontaktoplysninger findes via dette link: www.ballesogn.dk/kontakt/praest/

_________________________________

Søndag den 29. marts kl. 10.30: online-andagt v/Poul Geil, Alderslyst Kirke

   

Ny kirke i Hvinningdal

Arkitektfirmaet Friis & Molkte har efter enstemmig indstilling fra Balle Menighedsråd vundet projektkonkurrencen om at bygge den nye kirke i Hvinningdal. Kirken kommer til at ligge som et skulpturelt bygningsværk på toppen af den 92 meter høje bakke. Selve kirkebygningen rager 22 meter op og vil kunne ses fra Silkeborg Midtby såvel som fra motorvejen.

Det bliver en kirke af tiden med stor fleksibilitet og med en flot placering på den kuperede grund. På den 26.000 m2 store grund vil kirke og parkeringsområde udgøre 10.000 m2. Resten vil henligge som naturområde som nu.

Læs mere om den kommende kirke her