Gudstjenester

06dec kl. 10:30

Højmesse i Balle Kirke v/Lone Rasmussen

2. søndag i advent.

06dec kl. 10:30
06dec kl. 10:30

Højmesse i Hvinningdal Kirke v/Lars Kirkeby

2. søndag i advent.

06dec kl. 10:30
13dec kl. 10:30

Højmesse i Balle Kirke v/Tina Frank

3. søndag i advent.

13dec kl. 10:30
13dec kl. 10:30

Højmesse i Hvinningdal Kirke v/Helle Kampmann

3. søndag i advent.

13dec kl. 10:30

Arrangementer

21jan kl. 19:30

Sogneaften i Balle sognegård - Mellem frygt og håb

Foredrag med journalist Bjørg Tulinius og kulturredaktør Michael Bach Henriksen med …

21jan kl. 19:30
03mar kl. 19:30

Sogneaften i Balle Sognegård – om salmedigteren Simon Grotrian

Sogneaften v/Louise Højlund 

Skabelsessuk og kærlighedskanoner fra en digter af Guds …

03mar kl. 19:30

Kom og se - krybbespillet står i atriumgården ved Balle sognegård

Foranstaltninger angående coronavirus

Kirkeministeriet meddelte den 12. marts 2020, at gudstjenester og al anden aktivitet i Folkekirken skulle indstilles med omgående virkning.

Fra og med den 18. maj 2020 er der kommet nye retningslinjer, således der igen kan holdes gudstjenester. Disse bliver afviklet under skyldig hensyntagen til de retningslinjer, der er udstukket.

Arrangementer gennemføres i begrænset omfang, og der er ligeledes begrænsninger i forhold til ekstern brug af Balle sognegård og Hvinningdal Kirke. 

Med hensyn til begravelser/bisættelser, dåb og vielser, kan disse afvikles under skyldig hensyntagen til smitterisikoen. Der henvises til kordegnen eller til den præst, der er truffet aftale med, for nærmere herom.

Tom Ebbe Jakobsen/formand for Balle menighedsråd

   

      

Ny kirke i Hvinningdal

Arkitektfirmaet Friis & Molkte har efter enstemmig indstilling fra Balle Menighedsråd vundet projektkonkurrencen om at bygge den nye kirke i Hvinningdal. Kirken kommer til at ligge som et skulpturelt bygningsværk på toppen af den 92 meter høje bakke. Selve kirkebygningen rager 22 meter op og vil kunne ses fra Silkeborg Midtby såvel som fra motorvejen.

Det bliver en kirke af tiden med stor fleksibilitet og med en flot placering på den kuperede grund. På den 26.000 m2 store grund vil kirke og parkeringsområde udgøre 10.000 m2. Resten vil henligge som naturområde som nu.

Læs mere om den kommende kirke her