Gudstjenester

27sep kl. 10:30

Høstgudtjeneste i Balle Kirke v/Lars Kirkeby

16. søndag efter trinitatis

27sep kl. 10:30
04okt kl. 10:30

Højmesse i Hvinningdal Kirke v/Tina Frank

17. søndag efter trinitatis.

04okt kl. 10:30
11okt kl. 10:30

Højmesse i Balle Kirke v/Tina Frank

18. søndag efter trinitatis.

11okt kl. 10:30
18okt kl. 10:30

Højmesse i Hvinningdal Kirke v/Lone Rasmussen

19. søndag efter trinitatis.

18okt kl. 10:30

Ekstraordinær Valgforsamling 6. okt. kl. 17.00

Til Balle menighedsråd skal der vælges 15 personer.  Da der ved den ordinære valgforsamling den 15. september 2020 kun er valgt 13 medlemmer, afholdes der ekstra ordinær valgforsamling tirsdag den 6. oktober 2020 kl. 17.00 i Balle sognegård.

Tom Ebbe Jakobsen
Formand for valgbestyrelsen i Balle sogn

Arrangementer

20okt kl. 19:30

Sogneaften i Balle Sognegård v/Sørine Gotfredsen

Vi lever i lidt risikofyldte tider, hvor der kan opstå kløfter mellem os, fordi vi …

20okt kl. 19:30
27okt kl. 19:30

Sogneaften i Balle Sognegård v/generalkonsul Kim Andersen, Flensborg

Da årets tema for KK44 Festival er "I grænseland", har vi inviteret den danske …

27okt kl. 19:30
05nov kl. 19:30

Sogneaften om kirkens grønne omstilling v/sognepræst Martin Ishøy

Vi får besøg af Martin Ishøy, sognepræst - tidligere i Balle, Ph.d. og medstifter af …

05nov kl. 19:30

Foranstaltninger angående coronavirus

Kirkeministeriet meddelte den 12. marts 2020, at gudstjenester og al anden aktivitet i Folkekirken skulle indstilles med omgående virkning.

Fra og med den 18. maj 2020 er der kommet nye retningslinjer, således der igen kan holdes gudstjenester. Disse bliver afviklet under skyldig hensyntagen til de retningslinjer, der er udstukket.

Kirkekor og en række arrangementer er fortsat sat i bero, ligesom der er begrænsninger i forhold til ekstern brug af Balle sognegård og Hvinningdal Kirke. 

Med hensyn til begravelser/bisættelser, dåb og vielser, kan disse afvikles under skyldig hensyntagen til smitterisikoen. Der henvises til kordegnen eller til den præst, der er truffet aftale med, for nærmere herom.

Tom Ebbe Jakobsen/formand for Balle menighedsråd

   

      

Ny kirke i Hvinningdal

Arkitektfirmaet Friis & Molkte har efter enstemmig indstilling fra Balle Menighedsråd vundet projektkonkurrencen om at bygge den nye kirke i Hvinningdal. Kirken kommer til at ligge som et skulpturelt bygningsværk på toppen af den 92 meter høje bakke. Selve kirkebygningen rager 22 meter op og vil kunne ses fra Silkeborg Midtby såvel som fra motorvejen.

Det bliver en kirke af tiden med stor fleksibilitet og med en flot placering på den kuperede grund. På den 26.000 m2 store grund vil kirke og parkeringsområde udgøre 10.000 m2. Resten vil henligge som naturområde som nu.

Læs mere om den kommende kirke her