Gudstjenester

16aug kl. 10:30

Højmesse i Hvinningdal Kirke v/Lone Rasmussen

10. søndag efter trinitatis.

16aug kl. 10:30
23aug kl. 09:00

Morgengudstjeneste i Balle Kirke v/Tina Frank

11. søndag efter trinitatis.

23aug kl. 09:00
23aug kl. 10:30

Højmesse i Hvinningdal Kirke v/Tina Frank

23aug kl. 10:30
25aug kl. 17:00

Aftenandagt i Balle Kirke v/Helle Kampmann

25aug kl. 17:00

Arrangementer

16sep kl. 19:30

Sogneaften i Balle Sognegård v/Kirsten Frost Vase

Onsdag den 16. september kl. 19.30 i Balle Sognegård

”Karen Blixen – sin fars datter …

16sep kl. 19:30
20okt kl. 19:30

Sogneaften i Balle Sognegård v/Sørine Gotfredsen

Arrangementet er gratis. Ingen tilmelding ("først-til-mølle"). Alle er velkomne.

20okt kl. 19:30
27okt kl. 19:30

Sogneaften i Balle Sognegård v/generalkonsul Kim Andersen, Flensborg

Da årets tema for KK44 Festival er "I grænseland", har vi inviteret den danske …

27okt kl. 19:30
05nov kl. 19:30

Sogneaften om kirkens grønne omstilling v/sognepræst Martin Ishøy

Vi får besøg af Martin Ishøy, sognepræst - tidligere i Balle, Ph.d. og medstifter af …

05nov kl. 19:30

Foranstaltninger angående coronavirus

Kirkeministeriet meddelte den 12. marts 2020, at gudstjenester og al anden aktivitet i Folkekirken skulle indstilles med omgående virkning.

Fra og med den 18. maj 2020 er der kommet nye retningslinjer, således der igen kan holdes gudstjenester. Disse bliver afviklet under skyldig hensyntagen til de retningslinjer, der er udstukket.

Kor, arrangementer og møder aflyses fortsat, ligesom der fortsat er lukket for ekstern brug af Balle sognegård og Hvinningdal Kirke. 

Med hensyn til begravelser/bisættelser, dåb og vielser, kan disse afvikles under skyldig hensyntagen til smitterisikoen. Der henvises til kordegnen eller til den præst, der er truffet aftale med, for nærmere herom.

Tom Ebbe Jakobsen/formand for Balle menighedsråd

-----------------------------

Hvert konfirmandhold får nærmere besked fra præsten med oplysning om ekstra undervisning inden konfirmationen.

-----------------------------

Kirkekontoret er åbent mandag-fredag kl. 9-13. Vi træffes på tlf. 8681 2755 samt på mail: balle.sogn@km.dk  

Sognets præster kan kontaktes via telefon eller mail. Kontaktoplysninger findes via dette link: www.ballesogn.dk/kontakt/praest/

_________________________________

   

Ny kirke i Hvinningdal

Arkitektfirmaet Friis & Molkte har efter enstemmig indstilling fra Balle Menighedsråd vundet projektkonkurrencen om at bygge den nye kirke i Hvinningdal. Kirken kommer til at ligge som et skulpturelt bygningsværk på toppen af den 92 meter høje bakke. Selve kirkebygningen rager 22 meter op og vil kunne ses fra Silkeborg Midtby såvel som fra motorvejen.

Det bliver en kirke af tiden med stor fleksibilitet og med en flot placering på den kuperede grund. På den 26.000 m2 store grund vil kirke og parkeringsområde udgøre 10.000 m2. Resten vil henligge som naturområde som nu.

Læs mere om den kommende kirke her