Skolebesoeg 1 web
w Syngsammen 6. marts b
Korkoncert til karussel
Hvinningdal Kirke
Halloween 2 web

Balle Sognegård torsdag den 3. maj kl. 10.30


Gospelkoret Corasono under ledelse af Jacob Nielsen medvirker.


Balle Kirke mandag den 28. maj kl. 19.30


Gudstjenester i Balle Sogn

Ingen begivenheder fundet.