Hvinningdal Kirke

Onsdag den 26. september kl. 17.00 v/Tina Frank Tilmelding senest mandag den 24. september på balle.sogn@km.dk eller 8681 2755


Balle Sognegård torsdag den 4. oktober kl. 10.30


Gudstjenester i Balle Sogn

Ingen begivenheder fundet.