Gudstjenester

05jul kl. 10:30

Højmesse i Hvinningdal Kirke v/Lars Kirkeby

4. søndag efter trinitatis.

05jul kl. 10:30
12jul kl. 10:30

Højmesse i Balle Kirke v/Helle Kampmann

5. søndag efter trinitatis.

12jul kl. 10:30
19jul kl. 10:30

Højmesse i Hvinningdal Kirke v/Lars Kirkeby

6. søndag efter trinitatis.

19jul kl. 10:30
26jul kl. 10:30

Højmesse i Balle Kirke v/Tina Frank

7. søndag efter trinitatis.

26jul kl. 10:30

Arrangementer

Ingen begivenheder fundet.

Foranstaltninger angående coronavirus

Kirkeministeriet meddelte den 12. marts 2020, at gudstjenester og al anden aktivitet i Folkekirken skulle indstilles med omgående virkning.

Fra og med den 18. maj 2020 er der kommet nye retningslinjer, således der igen kan holdes gudstjenester. Disse bliver afviklet under skyldig hensyntagen til de retningslinjer, der er udstukket.

Kor, arrangementer og møder aflyses fortsat, ligesom der fortsat er lukket for ekstern brug af Balle sognegård og Hvinningdal Kirke. 

Med hensyn til begravelser/bisættelser, dåb og vielser, kan disse afvikles under skyldig hensyntagen til smitterisikoen. Der henvises til kordegnen eller til den præst, der er truffet aftale med, for nærmere herom.

Tom Ebbe Jakobsen/formand for Balle menighedsråd

-----------------------------

Hvert konfirmandhold får nærmere besked fra præsten med oplysning om ekstra undervisning inden konfirmationen.

-----------------------------

Kirkekontoret er åbent mandag-fredag kl. 9-13. Vi træffes på tlf. 8681 2755 samt på mail: balle.sogn@km.dk  

Sognets præster kan kontaktes via telefon eller mail. Kontaktoplysninger findes via dette link: www.ballesogn.dk/kontakt/praest/

_________________________________

   

Ny kirke i Hvinningdal

Arkitektfirmaet Friis & Molkte har efter enstemmig indstilling fra Balle Menighedsråd vundet projektkonkurrencen om at bygge den nye kirke i Hvinningdal. Kirken kommer til at ligge som et skulpturelt bygningsværk på toppen af den 92 meter høje bakke. Selve kirkebygningen rager 22 meter op og vil kunne ses fra Silkeborg Midtby såvel som fra motorvejen.

Det bliver en kirke af tiden med stor fleksibilitet og med en flot placering på den kuperede grund. På den 26.000 m2 store grund vil kirke og parkeringsområde udgøre 10.000 m2. Resten vil henligge som naturområde som nu.

Læs mere om den kommende kirke her