Du er her: 

Balle Sogns læsekreds

For nærmere oplysninger om læsekredsen kontakt sognepræst Lone Skaaning Rasmussen: lsr@km.dk