Du er her: 

Balle Kirke - Alterbord

Under min kære forgænger, pastor Gunner Johnsen, blev der 1955-57 igangsat en større restaurering af Balle Kirke, og Johnsen er nok den præst, der i nyere tid har præget indretningen af Balle Kirke mest. Gunner Johnsen nåede 28 år i Balle sogn, (1950-78) og er dermed en af de præster, der i nyere tid har været længst i Balle sogn. 

Den nuværende orgelfacade blev ved restaureringen i 1957 lavet i lakeret egetræ. Nationalmuseet krævede egentlig, at den sammen med dør, knæfald og alter blev malet efter gammel skik, men denne anvisning valgte man at ignorere, da egetræ sidst i 50’erne var et fint møbelmateriale i sognets dagligstuer. Man nænnede ikke at male det over.

Knæfaldet var nyt, oprindelig tænkt kun med de skrå sider, så knæfaldet åbnede sig mod altret. Det kan ses på sætningen af mursten i gulvet. Senere lukket med det lille stykke midtfor med 2 hynder (praktisk af hensyn til bryllup).

Alterbordet er meget interessant. Et ældre stenalter blev skjult under en overdækning af eg, men forfra kan man ane stenaltret nederst, og bagfra kan man tydeligt se det oprindelige alter. Da kirken blev opført, har man i alteret haft en skål, en niche eller en indmuret kasse med et relikvie. Et relikvie er en genstand fra en hellig person, knogler, tøj, træsplinter fra Jesu kors eller lignende. Sidst i middelalderen udartede det til en ren forretning, hvor man betalte og fik aflad ved at berøre relikviet. Det var en ukristelig handel ifølge Luther.  Meget var også falskneri og magisk overtro, og relikvierne forsvandt i den lutherske kirke. 

Gad vide om der stadig ligger noget i Balle Kirkes alter? Det nuværende menighedsråd har overvejelser om at fremdrage det gamle alterbord – evt. med en ny bordplade.  Alterbordet er på én gang spisebord og offerbord/slagtebænk! Der minder om spisebordet ved den sidste nadver, men netop dette spisebord gjorde Jesus jo også til et offerbord, idet han med brødet og vinen pegede på det offer, han selv ville bringe som Guds lam. Alterbordet i Balle Kirke peger i sig selv på dobbeltheden af spisebord og offerbord. Jeg tror, den gode teolog Gunner Johnsen havde øje for denne fine detalje. Æret være også hans minde!