Du er her: 

Balle Kirke - Altertavlen

Balle Kirkes altertavle er her i Luthers jubilæumsår en stærk påmindelse om vor lutherske arv.  Overfor den katolske traditions mange læresætninger, satte Luther to principper: Sola fide, sola scriptura. Troen alene, skriften alene. Det var netop ved nærlæsning af Bibelen, at han fik mod på at fastholde sine standpunkter. 

Lutherske kirker fik mange steder disse ”Skriftaltertavler”, som nogle tolker som en del af et luthersk oprør mod for mange billeder i kirken.  Den lutherske billedstorm er dog mestendels en fordom. Men Bibelen var vigtig, og skriftaltertavlerne blev ret udbredt i 1600-tallet. Nogle vil finde dem lidt kedsommelige, og de havde da også en social slagside: kun et mindretal kunne læse i 1600-tallet. De fleste var analfabeter. I de sidste par hundrede år er de fleste af disse tavler forsvundet, og erstattet af billedkunst. Derfor er altertavlen i Balle nu lidt af en sjældenhed!

Men den store renovering af kirken i Balle i 1950`erne var tæt på at gøre det af med også denne skriftaltertavle. Kunstneren Gunnar Hansen udarbejdede motiver til alle felterne, men jeg tillader mig at sige, at dette heldigvis ikke blev gennemført. (Besparelser har måske reddet den ;-). Kun midterfeltet med et traditionelt Golgata-motiv blev lavet. Det tidligere midterfelt var et traditionelt krucifiks.

Gunnar Hansens relief er på en måde ret tidstypisk. Kirken spillede en tilbagetrukket rolle i tiden efter 2.verdenskrig, og få store kunstnere arbejdede med kirkelig kunst. Relieffet er ikke særlig udtryksfuldt. I middelalderens kirker havde man enten den lidende Kristus på korset, og lidelsen var stærkt tegnet. (Se også maleriet over prædikestolen i Hvinningdal Kirke af H. Chr. Thomsen). Men andre steder, f.eks. på Åby-krucifikset, var det den sejrende Kristus selv på korset. Gunnar Hansen har valgt middelvejen, hvilket i kunsten ikke er det, der bevæger. Omkring korset med den ikke særligt lidende Kristus står Jesu mor Maria grædende og disciplen Johannes, der på Jesu ord betros omsorgen for Maria, som var han hendes søn. Ved korsets fod ligger tilsyneladende en sten med to prikker, men det skal nok ses som det traditionelle ”Adams-kranium”. Jesus er frelser for hele menneskeheden, og derfor ser man ofte Adams kranium ved korsets fod.