Balle menighedsråd udskrev i november 2019 en projektkonkurrence om at tegne en ny sognekirke i Hvinningdal. Der blev prækvalificeret fem teams bestående af arkitekter, landskabsarkitekter og ingeniører.

Blandt de fem meget flotte og gennemarbejdede forslag valgte man efter enstemmig indstilling arkitektfirmaet Friis & Moltke som vinder af projektkonkurrencen. Underrådgivere er Møller&Grønborg A/S og hamiconsult A/S

Hovedrummet i bygningsværket – dvs. selve kirkerummet - kan rumme 200 mennesker. Det vil kunne udvides dels med et areal, der i det daglige bruges til konfirmandundervisning, og dels med foyerarealet, således den nye kirke vil kunne rumme over 400 personer.

Ud over kirkerummet er der mødelokaler, dåbsværelse, præsteværelse, personalerum, depotrum, værksted, teknik rum og klokketårn. 

Klokketårnet ligger umiddelbart øst for selve kirkerummet. Klokketårnet er en del af selve bygningsmassen. I selve kirkerummet er der flere små ”sidekapeller”, ligesom der er gjort plads til et legeområde.

Vest for kirken, men som en del af bygningsværket, bliver der anlagt en større udsigtsplads med et fantastisk udkig mod naturen. Her tænkes mulighed for udendørs vielser og gudstjenester.  

Kirken opføres i mursten såvel ude som inde. Inde brydes murstensvæggene af områder med egetræspaneler. Mobile vægge bliver ligeledes opbygget i egetræ.

Selve kirkerummet har dels afpassede vinduer mod nord, dels ovenlys i den højeste del af bygningen og dels vinduesparti i tredje ”stokværk” mod vest. Fra foyeren er der store glaspartier mod syd og vest. 

Den nye kirke har et samlet budget på kr. 73 millioner inklusive moms (moms udgør kr. 14,6 millioner).  Af de 73 millioner bruges kr. 55 millioner på selve kirkebygningen (inklusive rådgivere), 10 millioner på køb af grund, arkæologiske undersøgelser mv og kr. 8 millioner investeres i inventar og orgel.

Folkekirken kan ikke som stat, kommune og de fleste private virksomheder trække moms fra, og derfor indgår momsen i priserne. Dvs. af den samlede pris på kr. 73 millioner tilfalder kr. 14,6 millioner (momsen) staten.

Byggeriet finansieres via kirkeskatten med 65 millioner og via fonde med 8 millioner. Det er Silkeborg provsti. der har ansvaret for kirkeskatten i området. og det er derfor provstiet, der har bevilliget de 65 millioner.