Konfirmationsdatoer generelt

Konfirmationsdatoer bliver offentliggjort her på hjemmesiden kl. 09.00 den sidste fredag i oktober halvandet år før konfirmationerne. Det vil sige det efterår, de kommende konfirmander går i 6. klasse. Datoerne kendes ikke før. Datoen for offentliggørelse er fælles for bysognene i Silkeborg: Balle, Gødvad, Alderslyst, Silkeborg og Mariehøj sogne. 

Datoer for konfirmation 2021

Konfirmationsforberedelse 2020-2021

Kære konfirmander og konfirmandforældre i 7. årgang!

Normalt får I her sidst i august en oversigt over undervisningsforløbet, der som regel begynder i uge 43 og ender med konfirmationerne i foråret.

Lige i år vil vi dog gerne vente til først i oktober med at udsende nærmere information pga. corona-problemerne.

 I disse uger har vi for første gang i vores præsteliv travlt med 8. årgang, der får ”efterårskonfirmationer”. Der er stram adgangsbegrænsning til vore kirkerum, og reglerne for ophold og afstand justeres løbende. F.eks. skal vi lige nu overholde 1 meters reglen i vore lokaler, selvom skolen ikke skal. Medmindre vi synger, for så er det 2 m til alle sider altså 4 kvm pr elev.

Vi skal nok finde ud af - i godt samarbejde med skolerne - hvordan vi får jer undervist og senere konfirmeret. Men vi vil godt lige afvente justeringer i retningslinjer, så derfor hører I fra os først i oktober.

På godt gensyn – på den ene eller anden måde.

Bedste hilsner

præsterne i Balle Sogn

Lone - lsr@km.dk

Tina -  tf@km.dk

Helle - hka@km.dk

Lars -  loki@km.dk

 

 

Konfirmandforløb

I Balle sogn har vi traditionelt haft et rigtig godt forhold til alle vore skoler. Vi er glade for at blive brugt af skolerne. Ikke alle børn er medlem af folkekirken, og vi præster er bevidste om, at det gode tillidsforhold beror på, at vi har en fornemmelse for, hvornår vi spiller på ”udebane”, altså er i et forum hvor mange trosretninger kan være repræsenteret, herunder et fravalg af folkekirken, og når vi spiller på ”hjemmebane” f.eks. i undervisningen af minikonfirmander og konfirmander, hvor vi indleder trosbekendelsen med et ”Vi tror..”.

Det gode tillidsforhold til skolerne har vi haft rigtigt meget brug for i forbindelse med, at få kirkens undervisning til at harmonere med skolernes nye kalender.

I Balle sogn har vi i mange år prøvet det der hedder ”lange dage”, altså en hel skoledag, hvor konfirmanderne udelukkende er til præst. I gamle dage gik man ofte en enkelt lektion om ugen. I 1970érne begyndte man med dobbeltlektioner . Flere præster var dengang bekymrede for, hvordan man dog skulle få hele 2 timer til at gå, men senere føltes det helt naturligt. Når man er sammen en hel skoledag, udbygges det sociale samvær, man kan nå både at skrive et skuespil og opføre det, eller male trosbekendelsen med rigtig maling. Eller lave pilgrimstur eller udflugt eller løb. Eller indsamling. Det betyder noget at spise frokost sammen.

I den nye struktur får specielt Balleskolen og Buskelundskolen langt flere lange dage, og også noget vi kalder ”halvlange dage” fra f.eks. 10-15. Også for os præster er det at betræde nyt land, udforske nye muligheder. Vi håber på et godt samarbejde med både skoler, forældre og først og sidst konfirmanderne selv om denne ordning. Det kræver lidt tålmodighed, men så er der også muligheder for at komme spændende steder hen bagefter ! Så vi glæder os til forsat opdagelsesrejse i kristendommens fantastiske univers sammen med jer!